Endüstriyel Balans Hizmeti

Balans Nedir?

Balanssızlık dönen elemanı bulunan makinaların en büyük arıza sebeplerinden birisi olarak başta gelmektedir.


Balanssız bir rotor genellikle makinanın kullanım ömrünü kısaltır ve çalışma esnasında daha fazla enerji harcamasına sebep olur aynı zamanda dönen elemanı bulunan makinanın gürültülü bir şekilde çalışmasına da neden olabilir. Özellikle üretimde (yiyecek, içecek vb.) kullanılan makine elamanlarının balans durumları direkt olarak mamullerini veya ürünleri etkilediğinden daha da fazla önem kazanmaktadır. İnsan sağlığı ve güvenliği açısından da olduçka önemlidir.


Balans Nasıl Ölçülür?

Balans işlemi kendi çalışma devrinde yapılmalıdır. Bu olduçka önemlidir ve şu şekilde açıklanabilir: 1500 devirli bir rotor 300 devirde tezgahta balans edildiğini ve 10 gram balans kaldığını düşünelim. Bu, 1500 devirde 250 gram anlamına gelir.


Balans alındığında, kaplin ve motor rotoru da bir ölçüde balans edilmiş olur. Oysa, tezgahta balansta sadece fan rotoru balans edildiği için yerine takıldığında uyumsuzluk ve kalıcı balans olabilir.


Endüstriyel Balans Hizmeti

Dengesizlik, kütlenin dönme ekseni etrafındaki eşit olmayan dağılımından kaynaklanır. Bir makineyi tamir ederseniz, yatakları değiştirirseniz veya başka bir servis uygularsanız ve yine de gürültü ve titreşim yaşarsanız, büyük olasılıkla dengesizlik yaşarsınız.

  Dengeleme yaptığımız rotor tiplerinden bir kaç örnek;
 • Endüstriyel Fanlar
 • Vantilatörler
 • Türbinler (Marine & Engine)
 • Jeneratörler
 • Endüstriyel Diskler
 • Tekstil Rotorları
 • Buhar ve Gaz Türbinleri
 • Kompresör Diskleri
 • Genel Amaçlı Rotorlar
 • Silindirler
 • Dişliler
 • Parpeller
 • Endüstriyel Kırıcılar
 • Pompalar
 • Santrifüjler
 • Dekantörler
 • Tekstil Bıçakları
 • ve daha fazlası...
Statik Balanssızlık

İki balanssızlık aynı açıya ve büyüklüğe sahip olabilir ve ağırlık merkezinden eşit uzaklıkta olması olası bir durumdur. Aynı durum, ağırlık merkezine, yani burada rotor merkezine etki eden tek fakat iki katı büyük bir balanssızlıkta da ortaya çıkarabilir. Hatta böyle bir rotor iki uç üstüne yataklandığında "ağır kısım" aşağı gelene kadar salınım yapacaktır. Yani kısaca özetleyecek olursak bu balanssızlık rotasyon olmadan da etki eder; bu nedenle "statik balanssızlık" olarak adlandırılır. Bu, kütle merkezinin geometrik merkezden kaydırılmasına etki eder, ki bu sebepten dolayı rotor işletim sırasında rotor eksenin paralel olarak salınım yapacaktır.

Statik bir balanssızlık ağırlık merkezi düzleminde düzeltilmelidir. Bunun için "ağır kısım" tarafından malzeme eksiltilir veya karşısına eklenir. Dengeleme düzlemindeki bir statik balanssızlık özellikle disk biçimindeki rotorlarda sıkça görülmektedir. Bu tip balanssızlığı düzeltmek için özelikle dikey balans makineleri uygundur.

Dinamik Balanssızlık

Reel rotor yalnızca tek bir balanssızlık durumuna sahip olamaz, aksine teorik olarak dönen eksen boyunca rastgele dağılmış sonsuz sayıda balanssızlığa sahip olmaktadır. Bunlar, iki rastgele düzlemde, genelde farklı değerlere ve açılara sahip olabilen iki balanssızlık ile tanımlanmaktadır. Söz konusu olan balanssızlık yalnızca rotasyon halindeyken tam olarak saptanabildiğinden buna "dinamik balanssızlık" denmektedir. Bu, ya biri ya da diğerinin baskın olabildiği bir statik balanssızlığa ve bir moment balanssızlığına sahip olabilir. Dinamik balanssızlığın tam olarak düzeltilmesi için iki dengeleme düzlemi gereklidir. Dinamik balanssızlık pratik olarak her rotorda meydana gelir.

Moment Balanssızlık

İki düzlemdeki balanssızlık yaklaşık aynı değere sahip, ancak açısal konumları itibariyle yaklaşık 180 derece zıt konumda olabilirler. Bu balanssızlık dağılımının, rotorun serbest dönüşle durması beklenerek saptanması mümkün değildir çünkü rotor artık (statik balanssızlıkta olduğu gibi) hep aynı pozisyonda durmaz. Dönmekte olan rotor dönme eksenine dik doğrultuda bir salgı yapar çünkü iki düzlemde karşılıklı balanssızlıklar bir moment oluşturur. Bunun durum moment balanssızlık olarak adlandırılır.

Moment balanssızlığı düzeltmek için her iki balans düzleminde 180º karşılıklı açılarda yerleştirilecek iki eşit büyüklükte düzeltme ağırlığı gereklidir. Moment balanssızlıkları özellikle ince uzun ve silindirik rotorlarda gözlenir ve hassas bir şekilde düzeltilmesi çok önemlidir. Bu tip rotorlar genellikle yatay balans makinesinde balanslanabilir.